Mútua Terrassa

És una entitat de benefici social que treballa per a complir una missió: servir a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l'autonomia personal o el benestar.

Projectes fets01

Anar a Mútua Terrassa

Redefinició de la web

Imatge del projecte Mútua Terrassa

Mútua Terrassa

A partir d'un predisseny facilitat per la companyia, redefinim i optimitzem l'espai visual i l'experiència de navegació i implementem el gestor de continguts propi d'Omatech.

Tens un projecte digital en ment i no saps per on començar? Et donem un cop de mà? 👋