04. Fem-ho funcionar

Desenvolupament

A Omatech som experts en la creació de plataformes tecnològiques robustes i escalables. Els nostres 20 anys d'experiència en el sector ens han atorgat el mestratge en l'elaboració de projectes complexos, obtenint així les eines i els coneixements per a fer front a qualsevol repte tècnic. El nostre objectiu és proporcionar solucions de qualitat, flexibles i modulars. D'aquesta forma, aquestes solucions podran créixer i adaptar-se a un mercat que es troba en constant evolució.

 1. Arquitectura

  Imatge del pas del servei Arquitectura

  Sobre la base de la presa de requisits iterativa i incremental s'analitzen els casos d'ús, que ens ajudaran a definir l'estil arquitectònic de tots els objectes a implementar en el codi del projecte. Aquests casos d'ús ens permeten definir el lot de proves del sistema, necessari per a tenir una bona xarxa de seguretat en el projecte.
  Aquí és on comença la poesia de la programació. Una bona definició de les bases de l'arquitectura del site ens permetrà aplicar únicament els elements que el projecte necessiti mitjançant els frameworks i patrons de disseny que siguin necessaris en cada ocasió, sense disenys adiccionals.

 2. Programació

  Imatge del pas del servei Programació

  Per a facilitar el desenvolupament necessitem tenir un bon nomenat, format, etc, que ens ajudi en la lectura del codi. És molt important que aquest s'entengui per si sol. Per això, evitem programar tot allò que no sigui necessari (YAGNI) i evitem el codi duplicat (DRY). Només necessitem el codi mínim per a definir el sistema, els smell code publicats en la comunitat.

  Cuidem la modularidad mitjançant una alta cohesió, un baix acoblament i una petita granularitat de cada mètode/funció, classe i paquet. A més, també vetllem per la jerarquització evitant cicles amb una atenta gestió de dependències i repartiment de responsabilitats.

 3. Pensant en el futur

  El nostre plantejament es basa a desenvolupar solucions extensibles, sempre obertes al canvi per a poder cobrir nous requisits o adaptar-se a noves tecnologies. Per aquest motiu, apliquem el principi de substitució de Liskov, que vetlla per les relacions d'herència de qualitat.

  A més, tot queda reiterat amb el disseny per Contracte, una metodologia que radica a considerar els elements de disseny com a parts d'un contracte de negocis. Aquest vela perquè es compleixin certes condicions d'entrada (precondicions) i de sortida (postcondicions), la qual cosa serveix com una altra xarxa de seguretat afegida a les proves unitàries.

 4. L'enlairament

  5. Llançament