02. Un toc de color

Disseny i Usabilitat

Dos dels factors distintius dels projectes digitals són la seva estètica i creativitat. A Omatech, ens decantem pels dissenys clars, nets, funcionals i amb la personalitat única que defineix a cada client.

 1. Lectura del Brífing

  Normalment dediquem 1 setmana

  Per a crear un desenvolupament a mesura ens basem en les necessitats i requeriments del client. En aquest sentit, analitzem en profunditat el Brífing i ens amarem de la filosofia de la marca. Així, podem oferir un producte concorde a la línia i l'estètica buscades.

 2. Investigació

  Normalmente dedicamos entre 1 y 2 semanas

  Imatge del pas del servei Investigació

  Una vegada tenim clares les directrius del client, passem a l'acció. Comencem fent un estudi de mercat que ens ajudi a detectar els punts febles de la competència i els aspectes de millora que podem aplicar al projecte.

  Seguidament, aprofundim en les últimes tendències de disseny per a veure quines són les que més encaixen amb el producte desitjat pel client i adaptar les seves necessitats a les últimes innovacions. En aquesta fase també definim les tipografies que s'utilitzaran, que han d'encaixar amb la línia definida per a tot el projecte.

 3. Creació de mockups

  Normalmente dedicamos entre 1 y 2 semanas

  Arribats a aquest punt, creem mockups, o pàgines de demo, que ens ajudaran a tenir una primera visió del projecte final. Els mockups ens permeten fer-nos una idea de l'experiència dels usuaris i, si és necessari, realitzar els canvis oportuns perquè el resultat final sigui un entorn agradable i focalitzat en els objectius del client.

 4. Aplicació de disseny i estils de mockups

  Posteriorment realitzem la maquetació

  Després de presentar els mockups i realitzar els últims retocs, apliquem l'estil i disseny que ja hem definit per a aconseguir un projecte final concorde a la línia gràfica de la marca i que reforci la identitat corporativa del projecte.

 5. Proposta final

  Una vegada el client ha acceptat el disseny i l'estil que hem preparat, arriba el torn de la proposta final. Per a dur-la a terme i que en tot moment el client pugui veure en quin punt es troba, utilitzem eines interactives, com per exemple Figma o Adobe XD, que permeten realitzar una navegació equiparable a la que serà l'entorn final.