Política de privacitat

Informació bàsica de la Protecció de dades

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
▪ OMA TECHNOLOGIES, S.L. (en endavant “OMATECH”)
▪ Domicili: Ronda Universitat, 31, 5º 4ª, 08007 (Barcelona)
▪ E-mail: info@omatech.com
▪ Telèfon: 932197763
▪ CIF: B-62567318


¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar:
- les sol·licituds de contacte enviades mitjançant el formulari del web

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?
Les dades personals proporcionades mitjançant el formulari de contacte es conservaran fins que es doni resposta a la consulta realitzada i, com a màxim, durant 6 mesos a partir de la recepció de la consulta.
L'interessat pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
La base legal per al tractament de les teves dades és la sol·licitud d'informació de l'interessat mitjançant el formulari de contacte.

A QUI COMUNICAREM LES TEVES DADES
Les teves dades personals no seran cedides a tercers, llevat que una llei disposi el contrari.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES
Les dades personals que tractem a OMATECH procedeixen de les pròpies sol·licituds dels interessats.
Les categories de dades que es tracten són dades d'identificació i adreces electròniques. No es tracten dades especialment protegides

QUINS DRETS TENS AL FACILITAR-NOS LES TEVES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OMATECH es tracten dades personals que els concerneixen, o no.
Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades.
OMATECH deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, OMATECH t'informa que podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supresió, oposició, i limitació del tractament segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint un escrit a OMATECH, Ronda Universitat, 31, 5è 4a, 08007 ( Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic a info@omatech.com amb la referència: RGPD. En qualsevol cas, hauràs d'aportar còpia del teu DNI, passaport o document equivalent.

En cas de considerar-ho oportú, pots presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos