Bendix Consulting

Bendix Consulting és una empresa de peritatge mèdic. Són experts en mediació sanitària, han gestionat més de 600 casos i com a xifra significativa tenen una rati d’èxit proper al 95% en la resolució de casos relacionats amb accidents de trànsit.

Donada la naturalesa del seu negoci, han de gestionar les comunicacions entre metges i advocats, i això els genera un volum inassumible de correus electrònics. Davant d’aquest escenari ens demanen una solució tècnica per posar ordre en les seves comunicacions internes.

A Omatech hem analitzat els fluxes de comunicació entre advocats i metges, les necessitats associades a l’intercanvi de fitxers grans (documentació legal, radiogràfies, informes mèdics) i hem proposat una plataforma web on centralitzar totes les interaccions entre Bendix, els experts pericials i els advocats.

La plataforma ha estat programada en PHP, sobre una base de dades MySQL i mitjançant el framework de desenvolupament Laravel. Tot l’entorn s’ha creat complint estrictament els requeriments de més alt nivell de la LOPD. El projecte s’ha gestionat mitjançant metodologia Agile amb fites setmanals i amb comunicació contínua amb els responsables de Bendix per tal de proporcionar una eina útil i conforme a les necessitats reals de l’empresa.

La plataforma de Bendix s’ha posat en marxa en tres mesos de desenvolupament i actualment és l’eina de gestió principal de la companyia. Els advocats i els metges es poden registrar on-line i a partir d’aquell moment tenen total autonomia per crear i modificar expedients. Els expedients passen per uns cicles pre-definits d’aprovació on tots els membres implicats tenen visibilitat de l’estat del cas i de les properes dates clau relacionades amb l’expedient.

A banda de l’eina de gestió, Bendix ens ha demanat també la renovació de la web comercial. Hem fet una web clara i senzilla amb l’objectiu que l’usuari que té la necessitat d’un servei de peritatge mèdic de seguida vegi quin és el procediment que ha de seguir.

Si trobeu que el correu electrònic és insuficient per gestionar el volum de comunicacions que es genera en el vostre negoci no dubteu en contactar amb Omatech, us ajudarem a trobar una solució totalment ajustada a les vostres necessitats tal com hem fet amb Bendix.