Quan es parla de Web 2.0 sovint es deixa de banda quelcom important: l’accessibilitat, amb la qual cosa fem que la globalitat de la xarxa passi a ser relativa, ja que un gran nombre d’usuaris no podran navegar per la nostra nova i moderna web.

No fa massa vaig llegir les conclusions d’un estudi sobre l’ús de lectors de pantalla (Screenreaders) amb pàgines que incorporen AJAX que conclou que a dia d’avui no sembla que hi ha cap manera de notificar les modificacions asíncrones del contingut de la pantalla a un programari lector de pantalla genèric.

No obstant l’estudi no conclou que hem de deixar d’emprar aquesta tecnologia, al contrari. Però ens avisa que mentre no millorin els lectors de pantalla caldrà programar de manera que l’AJAX no sigui imprescindible, o amb altres paraules fer que poguem navegar per la web amb tota normalitat amb el JavaScript deshabilitat.