Recentment m’he vist obligat a instal·lar un nou servidor Linux en el qual hi corre una Oracle10g entre altres serveis.

Com que sorprenentment és el primer cop que instal·lo l’Oracle sense cap problema he decidit documentar el que per mi és una gran fita en la historia de la informàtica.

Dir que la versió instal·lada de Linux en el servidor es una «RHEL v3» i que la versió d’Oracle instal·lada és la 10g v.10.1.3.0

El secret,

segons he deduït, és que aquest cop vaig encertar el llistat de paquets instal·lats inicialment en el RHEL. Sempre pots assegurar-te «el cop» instal·lant tots els paquets, encara que aquesta no seria la opció més òptima. Per tant, ens em d’assegurar que com a mínim instal·lem els següents paquets:

make-3.79.1
gcc-3.2.3-34
glibc-2.3.2-95.20
glibc-devel-2.3.2-95.20
glibc-devel-2.3.2-95.20 (32 bit)
compat-db-4.0.14-5
compat-gcc-7.3-2.96.128
compat-gcc-c++-7.3-2.96.128
compat-libstdc++-7.3-2.96.128
compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.128
gnome-libs-1.4.1.2.90-34.1 (32 bit)
openmotif21-2.1.30-8
setarch-1.3-1
libaio-0.3.96-3
libaio-devel-0.3.96-3
**Les versions poden diferir una mica depenent del «update» del RHEL.**

En el següent pas em de crear els grups, usuaris i directoris que ens permetran una correcta instal·lació.
Creem els grups i l’usuari «oracle»

su – root
groupadd dba
groupadd oinstall
useradd -c "Oracle" -g oinstall -G dba oracle
passwd oracle

Creem el directori on instal·larem l’oracle

su – root
mkdir -p /u01/app/oracle
chown oracle.oinstall /u01/app/oracle

Si mai heu tocat res de la configuració del paràmetres del kernel, s’han d’afegir les següents linies en el fitxer «/etc/sysctl.conf» (si algun cop heu tocat aquests paràmetres ja sabeu com va el tema)
kernel.shmmax=2147483648
kernel.sem=250 32000 100 128
fs.file-max=65536
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65000

!!!!!! per activar els canvis executar:

su – root
sysctl -p

La darrera tasca pendent abans d’instal·lar és definir algunes variables d’entorn per l’usuari «oracle», executar les següents comandes:

su – oracle
cat >> ~oracle/.bash_profile << EOF
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_SID=orcl
EOF

Depenent de la configuració del sistema, pot ser necessari incrementar el limit de processos i fitxers per l'usuari "oracle" (no és obligatori, però mai està de més), fet el següent:
En el fitxer "/etc/security/limits.conf" afegir:
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

En el fitxer "/etc/pam.d/login" afegir:
session required /lib/security/pam_limits.so

I finalment en el fitxer "/etc/profile" afegir:

if [ $USER = "oracle" ]; then
    if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
       ulimit -p 16384
       ulimit -n 65536
    else
       ulimit -u 16384 -n 65536
    fi
fi

Bé aquest son els passos descrits molt resumidament. Podeu trobar molta més informació a: Oracle pre-installation

Per avui ja he escrit molt, més sobre la instal·lació en el següent post